Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội 2018 tại Trung Tâm Vạn Hạnh

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION TRUNG TÂM VẠN-HẠNH 7605 Bull Run Drive • Centreville • VA 20121 USA Phone: 703-968-8460 Website: http://www.vanhanhcenter.com/ Email: sakyatritue@gmail.com Phật lịch 2642 , ngày 1-8-2018 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT Kính thưa quí Đồng Hương Phật Tử, Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về với những người con Phật có lòng Hiếu Thảo với Mẹ Cha, Hòa Thuận với Anh Chị Em một nhà. Ngày Biết Ơn và Báo Ơn Cha Mẹ. Để báo đáp phần nào công ơn sanh thành nuôi dưỡng lớn lao của Cha Mẹ. Noi gương Đại Hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên, và để cho những người con Phật có Hiếu đủ duyên phước tụng kinh lễ Phật cầu nguyện cho Mẹ Cha, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Tụng Kinh Vu Lan Mùa Báo Hiếu và Ngày Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, theo chương trình: CHỦ NHỰT, ngày 19-8-2018 ĐẠI LỄ KHAI KINH MÙA VU LAN BÁO HIẾU 11 giờ trưa – Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Tiến Cúng Tổ Tiên, Hương Linh Thờ tại chùa – Cơm Chay Hoan Hỷ Từ ngày 19-8-2018 đến ngày 25-8-2018, mổi tối lúc 7:00. Chúng tôi trân trọng kính mời quí Phật Tử về chùa tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Kinh Biết Ơn và Báo Ơn Cha Mẹ, và Dâng sớ cầu nguyện Báo Hiếu Ông Bà Cha Mẹ. CHỦ NHỰT, ngày 26-8-2018 ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU BIẾT ƠN VÀ BÁO ƠN 11 giờ trưa – Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Tiến Cúng Tổ Tiên, Hương Linh Thờ tại Chùa – Bông Hồng Kính Dâng Cha Mẹ – Tiệc Vui Hiếu Hạnh Chúng tôi trân trọng kính mời quí Đồng Hương Phật Tử hoan hỷ về Trung Tâm Vạn Hạnh tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, thành tâm dâng lời cầu nguyện biết ơn Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ, chư Anh Linh Chiến Sĩ VNCH, Chiến Sĩ Hoa Kỳ, kính nguyện chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ chư hương linh vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc, cầu nguyện cho Quí Phật Tử, Ông Bà Cha Mẹ hiện tại Thân Tâm Thường An Lạc, Vô Lượng Phước Lành, Bồ Đề Tâm kiên cố. Cầu Nguyện Nhân Dân An Lạc, Thế Giới Hoà Bình. Chân thành kính chúc quí Phật Tử một Mùa Vu Lan Báo Hiếu tròn Hiếu Hạnh Biết Ơn và Báo Ơn. NAM MÔ BỒ TÁT TỪ BI TRÍ TUỆ THƯỜNG HOAN HỶ Trân Trọng Kính Mời, Hòa Thượng Sakya TríTuệ

http://www.vanhanhcenter.com/News/2060]]]]> ]]>

Leave a Reply