Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2018 tại Chùa Pháp Vương

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Năm Mậu Tuất – Ngày 25 và 26 tháng 08 năm 2018 (Rằm Tháng Bảy) Chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức Đại Lễ Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, Phật Lịch 2562 trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, với Chương Trình tổng quát như sau: * Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu: 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 25-08-2018 (Rằm Tháng Bảy) (Khai Kinh, Cúng Ngọ, Thuyết Pháp, Thỉnh Chư Tôn Linh – Hương Linh và Thọ Trai) * Đại Lễ Chính Thức Vu Lan Báo Hiếu: 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 26-08-2018 (Cúng Dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, Cúng Dường Chư Tôn Linh – Hương Linh, Quy Y TamBảo, Thọ Trai và Cúng Thí Thực Cô Hồn)

http://chuaphapvuong.org/2018/08/05/thu-moi-tham-du-dai-le-vu-lan-bao-hieu-nam-mau-tuat-2018/]]]]> ]]>

Leave a Reply