Đại Lễ Vu Lan 2018 tại chùa Giác Hoàng

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Hoàng

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Giác Hoàng lúc 12 sáng chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018.

http://chuagiachoangdc.org/]]]]> ]]>

Leave a Reply