Đại Lễ Vu Lan 2018 tại chùa Hoa Nghiêm

0

]]>


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Hoa Nghiêm lúc 10:30 sáng chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018.


Leave a Reply