THÔNG BÁO SỐ 7: Kết Quả Tạm Thời các Liên Danh Cá Nhân (LDCN) Đắc Cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020.

0

]]>

Theo nguồn tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com Kính gởi: – Quý Vị Ứng Cử Viên LDCN thuộc Thành Phần Cá Nhânu ứng cử vào HĐĐD Nhiệm kỳ 2018-2020; – Quý Đồng Hương trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Trích yếu: Kết Quả Tạm Thời về cuộc Bầu Cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) và các LDCN Đắc Cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 Kính thưa Quý Vị, Các kết quả của cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân vào ngày 29/7/2018 được tổng kết như sau: I. Thông tin về số cử tri tham gia bầu cử LDCN ngày 29/7/2018 Tổng số cử tri đi bầu: 1100 Số cử tri tham gia bầu cử theo vùng như sau: Washington D.C.: 18 Maryland: 243 Virginia: 839 II. Kết Quả Kiểm Phiếu Bầu Cử LDCN (theo thứ tự số phiếu bầu từ nhiều nhất đến ít nhất) Washington D.C.: Số phiếu LDCN 18 LD1. Lê Thị Lệ Thi – Lê Văn Cọp – Phạm thị Xanh Maryland: Số Phiếu LDCN 194 LD 7. Phan Trần Nhất Lĩnh – Trần Thị Lạc – Võ Thành Long 186 LD 1. Trương An – Từ Helen – Phạm Trung Tuệ 167 LD 2. Từ Khải – Nguyễn Duy Toàn – Lương Sâu Hùng 167 LD 4. Phạm Bay – Trần Duy Lan – Phạm Kevin 162 LD 9. Hoa Mai – Maria Dương – Hà Tâm 161 LD 8. Phạm Trần Quốc Khánh – Nguyễn Văn Lầu – Lê Ánh Tư 87 LD 5. Nguyễn Thế Quang – Nguyễn Minh Thư – Lê Hùng Anh 83 LD 3. Đặng Phước – Đặng Ánh – Đặng An 59 LD 6. Nguyễn Thị Trung – Nguyễn thị Quý– Nguyễn Thị Khánh Virginia: Số Phiếu LDCN 576 LD 4. Đoàn Hải Yến – Trần Minh Phụng – Diệp Mỹ Thanh 575 LD 8. Nancy Nguyễn – Nguyễn Mùi – Trần Hồng Thu 561 LD 3. Phan Văn Quang – Nguyễn Thị Bé – Phan Dĩnh Thức 550 LD 12.Trần Đình Trữ – Phạm Thị Tuyết Hoa – Phó Hòa 544 LD 5. Châu Huyết Hùng – Lily Trần – Trần Đức Hùng 534 LD 18. Nguyễn Dương Hà – Nguyễn Minh Phượng – Nguyễn Long 530 LD 13. Trịnh Tường Vân – Trần Văn Ninh – Đinh Kỹ 530 LD 14. Lapha Hà Vân – Jil Trúc Thảo Hà Vân – Carol Lê 527 LD 16. Vũ R Mến – Hoàng H. Yến – Nguyễn Anh Thư 515 LD 23. Nguyễn Trung Thành – Nguyễn T P Thảo – Nguyễn T P Linh 513 LD 21. Đinh (Đức) Dominick – Trần Thủy -– Huỳnh Anh Cẩm Tú 204 LD 6. Vũ Thế Hiệp – Nguyễn Thị Phong – Vũ Thị Minh Phụng 194 LD 1. Hoàng Lê Virginia – Nguyễn Di Nam – Trần Minh 194 LD 2. Đinh Văn Long – Huỳnh Minh Mẫn – Phạm Billy Xuân 187 LD 9. Huỳnh Ngọc Thành -– Nguyễn Thu Trang – Nguyễn Thanh Hà 176 LD 11.Nguyễn Thủy Tiên – Nguyễn Thu Thái – Nguyễn Thị Hiếu 174 LD 7. Võ Phích – Nguyễn Thị Mỹ – Nguyễn Kim Châu 168 LD 15. Huỳnh Hạnh – Nguyễn Sương – Nguyễn Nhiễu 165 LD 17. Huỳnh Dinh – Nguyễn Thành Công – Huỳnh Cúc 158 LD 20. Lộ Công Hầu – Lê Xuân Chinh – Vũ Thị Ngọc Duyên 158 LD 24. Trần Đại Bản – Nguyễn Minh Đức -– Nguyễn Ngọc Yến 149 LD 19. Nguyễn Brian – Huỳnh Hạnh – Trương Kiều Tiên 64 LD 10. Hoàng Sanly – Đặng Đức – Mike Trí Đỗ 26 LD 22. Kathy Bích Lộc Trần – Trần Vĩnh Linh – Nguyễn Kim Anh III. Các LDCN Đắc Cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020: Căn cứ trên quy định về số LDCN cho mỗi khu vực bầu cử (Washington D.C.: 1; Maryland: 6 và Virginia: 11) và kết quả kiểm phiếu trên, các LDCN sau đây đắc cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm kỳ 2018-2020: Washington D.C.: (1 LDCN) Số phiếu LDCN 18 LD1. Lê Thị Lệ Thi – Lê Văn Cọp – Phạm thị Xanh Maryland: (6 LDCN) Số Phiếu LDCN 194 LD 7. Phan Trần Nhất Lĩnh – Trần Thị Lạc – Võ Thành Long 186 LD 1. Trương An – Từ Helen – Phạm Trung Tuệ 167 LD 2. Từ Khải – Nguyễn Duy Toàn – Lương Sâu Hùng 167 LD 4. Phạm Bay – Trần Duy Lan – Phạm Kevin 162 LD 9. Hoa Mai – Maria Dương – Hà Tâm 161 LD 8. Phạm Trần Quốc Khánh – Nguyễn Văn Lầu – Lê Ánh Tư Virginia: (11 LDCN) Số Phiếu LDCN 576 LD 4. Đoàn Hải Yến – Trần Minh Phụng – Diệp Mỹ Thanh 575 LD 8. Nancy Nguyễn – Nguyễn Mùi – Trần Hồng Thu 561 LD 3. Phan Văn Quang – Nguyễn Thị Bé – Phan Dĩnh Thức 550 LD 12.Trần Đình Trữ – Phạm Thị Tuyết Hoa – Phó Hòa 544 LD 5. Châu Huyết Hùng – Lily Trần – Trần Đức Hùng 534 LD 18. Nguyễn Dương Hà – Nguyễn Minh Phượng – Nguyễn Long 530 LD 13. Trịnh Tường Vân – Trần Văn Ninh – Đinh Kỹ 530 LD 14. Lapha Hà Vân – Jil Trúc Thảo Hà Vân – Carol Lê 527 LD 16. Vũ R Mến – Hoàng H. Yến – Nguyễn Anh Thư 515 LD 23. Nguyễn Trung Thành – Nguyễn T P Thảo – Nguyễn T P Linh 513 LD 21. Đinh (Đức) Dominick – Trần Thủy – Huỳnh Anh Cẩm Tú Danh sách LDCN đắc cử trên là danh sách TẠM THỜI. Một danh sách CHÍNH THỨC các LDCN đắc cử vào Hội Đồng Đại Diện sẽ được công bố sau khi mọi thắc mắc và khiếu nại (nếu có) về cuộc bầu phiếu được giải quyết, IV. Thắc Mắc và Khiếu Nại: UBBC trong điều kiện giới hạn về nhân sự và tài chánh đã nỗ lực để hoàn tất và có kết quả chính xác cho cuộc bầu cử LDCN ngày 29/7/2018. Quý đồng hương và quý Ứng Cử Viên nếu có thắc mắc hay khiếu nại về kết quả kiểm phiếu hay về quá trình tổ chức bầu cử xin email cho UBBC tại địa chỉ điện thư sau: ubbc2018dmv@gmail.com Thời hạn nhận thắc mắc và khiếu nại: Kể từ ngày 7/31/2018 tới cuối ngày thứ Bảy, 4/8/2018. Trân Trọng, TM UBBC Nguyễn Quang Dũng Trưởng Ban

]]]]> ]]>

Leave a Reply