Chương Trình FEEDS Hè Tiếp Tục cho tới ngày 27 Tháng 8 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Chương Trình FEEDS Hè Tiếp Tục cho tới ngày 27 Tháng 8 Sự đói không có nghỉ hè và chúng tôi cũng vậy! Văn Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng sẽ tổ chức chương trình bữa ăn ngoài trời “FEEDS” (Food for Every Child to Eat During Summer (Thức Ăn cho Mọi Trẻ Em Dùng Trong Mùa Hè)) tại nhiều địa điểm khác nhau khắp Quận Fairfax mùa hè nầy. Chương trình USDA-tài trợ nầy miễn phí cho tất cả các trẻ em 18 tuổi và trở xuống và chỉ $2 cho các người lớn. Không cần phải ghi danh, và mọi người đều được hoan nghênh. Dịch vụ bữa ăn sẽ được cung cấp cho tới ngày 27 Tháng 8, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11:30 sáng đến 1:00 trưa. Ghi Chú: Trường Trung Cấp Poe khởi đầu vào 11:00 sáng. Xin xem các địa điểm FEEDS hè. https://www.fcps.edu/feeds

]]]]> ]]>

Leave a Reply