Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Nhiều cuộc khảo cứu đã tìm thấy là việc đọc để giải khuây rất lợi ích cho các trẻ con bằng nhiều phương cách kể cả giữ vững những kỹ năng đọc trong mùa hè và giúp các em thành công trong trường. Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax giúp cho việc đọc vui nhộn bằng cách cung cấp những công cụ, tiếp cận, và khích lệ trong lúc Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè. Được tổ chức với sự hợp tác của Hệ Trường Công Quận Fairfax, Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè tiếp diễn từ bây giờ đến hết ngày 1 Tháng 9 và mời tất cả các trẻ em và thanh thiếu niên—sơ sinh suốt trung học—đọc lấy vui trong mùa hè. Chủ đề của năm nay là “Reading Takes You Everywhere (Việc Đọc Sách Đưa Bạn Đi Khắp Mọi Nơi)!” Để tham gia, hãy ghi danh trực tuyến hay thăm viếng một chi nhánh. http://www.fairfaxcounty.gov/library/srp/

]]]]> ]]>

Leave a Reply