Ngày Lễ Thuế của Virginia Hằng Năm Áp Dụng cho những Đồ Dùng Học Đường, Mua Sắm Quần Áo

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Ngày Lễ Thuế của Virginia Hằng Năm Áp Dụng cho những Đồ Dùng Học Đường, Mua Sắm Quần Áo Các gia đình ở Virginia sẽ được miễn thuế doanh thu trên những quần áo và đồ dùng cho trường khi tiểu bang tổ chức ngày lễ thuế của Virginia hằng năm, các ngày 3-5 tháng 8. Để hội đủ điều kiện để được miễn thuế, các món đồ dùng học đường phải có giá trị $20 hay ít hơn, và quần áo và giày dép phải có giá trị $100 hay ít hơn. Quần áo bao gồm y phục cho ban hợp ca, những tấm tạp dề nội trợ và cửa hàng, bộ áo liền quần, quần áo thể dục, áo khoác phòng thí nghiệm, và đồng phục. Trong số các đồ dùng học đường hội đủ điều kiện là những đồ dùng về mỹ thuật và âm nhạc, máy tính, cuốn tập làm văn và tập ghi chép, giấy, từ điển, bút mỡ, hộp ăn trưa, bút mực, bút chì, và các sách tham khảo. Thêm thông tin về ngày lễ thuế của Virginia, bao gồm những danh sách đầy đủ các món đồ dùng học đường và quần áo đủ điều kiện để hưởng, có sẵn trực tuyến. https://tax.virginia.gov/virginia-sales-tax-holiday

]]]]> ]]>

Leave a Reply