Trích Yếu: v/v Điều Chỉnh Kết Quả Kiểm Phiếu LDCN vùng Maryland

0

]]>

Theo nguồn tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com Trích yếu: Địa Điểm Bầu Cử Cộng Đồng và Các Thông Tin Liên quan đến việc bầu phiếu và kiểm phiếu (Xin quý vị nhận được email Thông Báo này giúp chuyển tiếp rộng rãi đến quý đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.) Kính thưa Quý Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận UBBC trân trọng thông báo đến quý vị các thông tin liên quan đến việc bầu phiếu và kiểm phiếu cho ngày bầu cử Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018 như sau: I. Ngày, giờ và địa điểm bầu phiếu: 1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử. 3.Địa điểm bầu cử: Có 8 địa điểm bầu phiếu như sau: Tại Washington D.C.: 1. Phở 14: Chợ Quê Hương cũ. 1436 Park Rd NW, Washington, DC 20010 Tại Maryland: 2. Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 3. Chợ LA Mart (Maxim Center cũ): 640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901 Tại Virginia: 4. Eden Center: Dưới tháp đồng hồ 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044: 5. Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044 6. Trước Phở 75: 3103 Graham Rd, Falls Church, VA 22042 7. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204 8. Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204. II. Tóm lược các điểm cần biết về cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân: A. Ai có quyền tham gia bầu cử? 1. Là người Việt hay gốc Việt, 2. trên 18 tuổi 3. cư ngụ trong vùng Washington D.C., Maryland hay Virginia 90 ngày trước ngày bầu cử 4. đồng ý xuất trình bằng lái xe (driver license) hay thẻ nhận dạng có hình (photo-ID) với tên họ và địa chỉ cư ngụ cho nhân viên phụ trách trạm phiếu ghi lại trên danh sách cử tri. B. Bầu cho ai và để làm gì? Ngày 29/7/2018, bằng lá phiếu của cử tri, quý đồng hương sẽ bầu chọn người đại diện cho mình (tức Đại Diện Thành Phần Cá Nhân) vào Hội Đồng Đại Diện của Tổ Chức Cộng Đồng. HôI Đồng Đại Diện (gồm có 2 thành phần: Đại Diện các Hội Đoàn và Đại Diện Thành Phần Cá Nhân) trong cuộc bầu cử sau đó, sẽ bầu chọn các chức vụ lãnh đạo Tổ Chức Cộng Đồng (1 Chủ Tịch, 2 Đồng Chủ Tịch và 8 Ủy Viên Văn Phòng Thường Trực). (Các Đại Diện Thành Phần Cá Nhân ngoài quyền bầu cử còn có quyền ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo của Tổ Chức Cộng Đồng.) C. Những quy định cử tri cần biết lúc đi bầu cử: 1. Cử tri chỉ bầu 1 lần, 1 lá phiếu, tại 1 địa điểm bầu cử. 2. Cử tri không được bầu thế cho người khác, và sẽ không có trường hợp ngoại lệ. 3. Có 3 loại phiếu bầu khác nhau cho 3 vùng bầu cử (Washington DC, MD và VA) Cử tri cư ngụ tại vùng nào thì dùng phiếu bầu của vùng đó. 4. Cử tri có thể bầu phiếu tại bất kỳ địa điểm nào trong 8 địa điểm bầu phiếu. 5. Cử tri cư ngụ tại Washington DC, chọn 1 LDCN (chỉ có 1 LDCN ứng cử ) 6. Cử tri cư ngụ tại Maryland, chọn từ 1 đến nhiều nhất 6 LDCN (trong số 9 LDCN ứng cử). Phiếu bầu chọn nhiều hơn 6 LDCN sẽ là phiếu bất hợp lệ, bị loại, không kể. 7. Cử tri cư ngụ tại Virginia, chọn từ 1 đến nhiều nhất 11 LDCN (trong số 24 LDCN ứng cử ). Phiếu bầu chọn nhiều hơn 11 LDCN sẽ là phiếu bất hợp lệ, bị loại, không kể III. Các Thông Tin về việc Kiểm Phiếu: UBBC sẽ tổ chức việc kiểm phiếu lúc 7:00 PM ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, cùng ngày 29/7/2018, tại trụ sở Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Ave.,Falls Church, Virginia. Các đại diện Liên Danh Cá Nhân, đại diện các Hội Đoàn, Ban Lãnh Đạo Tổ chức Cộng Đồng có thể dự khán buổi kiểm phiếu này. Chi tiết về trình tự và cách thức kiểm phiếu sẽ được UBBC thông báo lúc bắt đầu cuộc kiểm phiếu. Kết quả (tạm thời) của cuộc kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày thứ hai 30/7/2018. Xin kính mời quý đồng hương, quý vị lãnh đạo các Hội Đoàn, quý ứng cử viên LDCN tham gia đông đảo cuộc bầu cử cộng đồng, cùng hợp tác với UBBC để có được kết quả tốt đẹp cho việc chọn lựa được người đại diện tài đức vào Hội Đồng Đại Diện Tổ Chức Cộng Đồng. Trân Trọng TM UBBC Nguyễn Quang Dũng Trưởng Ban

]]]]> ]]>

Leave a Reply