Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips đếm phiếu cho Kết Quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 tại Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com

FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=301430360424172

FACEBOOK LIVE streaming – hoathinhdon.com

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217308734939853/

Nguyễn Quang Dũng thay mặt Ủy Ban Bầu Cử công bố kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 của CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA do ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217308609936728/

Sửa soạn cho kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 của CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA do ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020

https://www.facebook.com/178472516053291/videos/300785443821997/

Vote counts … đếm phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 tại Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204.

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217307940639996/

Vote counts … đếm phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217307511029256/

Vote counts … đếm phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 tại Phở 75: 3103 Graham Rd., Falls Church, VA 22042

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217306988216186/

Portion of Vote counts … đếm phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044

YouTube.com

Ủy Ban Bầu Cử công bố kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

Kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân Virginia vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

Kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân DC & Maryland vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

Sửa soạn cho kết quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 HD

]]]]> ]]>

Leave a Reply