Day: July 31, 2018

Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips đếm phiếu cho Kết Quả bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 tại Hoa Thịnh Đốn

Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=301430360424172 FACEBOOK LIVE streaming...