THÔNG BÁO SỐ 6 Trích Yếu: v/v Công bố Danh sách chính thức các Liên Danh Cá Nhân (LDCN) ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và các thông tin quan trọng về ngày bầu cử Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com THÔNG BÁO SỐ 6 Trích Yếu: v/v Công bố Danh sách chính thức các Liên Danh Cá Nhân (LDCN) ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và các thông tin quan trọng về ngày bầu cử Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018 (Xin quý vị nhận được email Thông Báo này giúp chuyển tiếp rộng rãi đến quý đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.) Kính thưa Quý Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận UBBC trân trọng thông báo đến quý vị danh sách chính thức các LDCN ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và các thông tin quan trọng về ngày bầu cử Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018 như sau: I. Số thứ tự và danh sách chính thức (trên phiếu bầu) các Liên Danh Cá Nhân: A. LDCN khu vực bầu cử Washington D.C.: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 1) ** 1 LDCN ứng cử LD1. Lê Thị Lệ Thi – Lê Văn Cọp – Phạm thị Xanh B. LDCN khu vực bầu cử Maryland: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 6) ** 9 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau LD 1. Trương An – Từ Helen – Phạm Trung Tuệ LD 2. Từ Khải – Nguyễn Duy Toàn – Lương Sâu Hùng LD 3. Đặng Phước – Đặng Ánh – Đặng An LD 4. Phạm Bay – Trần Duy Lan – Phạm Kevin LD 5. Nguyễn Thế Quang – Nguyễn Trần Minh Thư – Lê Hùng Anh LD 6. Nguyễn Thị Trung – Nguyễn thị Quý– Nguyễn Thị Khánh *** LD 7. Phan Trần Nhất Lĩnh – Trần Thị Lạc – Võ Thành Long LD 8. Phạm Quang Khánh – Nguyễn Văn Lầu – Lê Ánh Tư LD 9. Hoa Mai – Maria Dương – Hà Tâm *** LD 6 có thay đổi ứng cử viên vào 07/26/2018 C. LDCN khu vực bầu cử Virginia: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 11) ** 24 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau: LD 1. Hoàng Lê Virginia – Nguyễn Di Nam – Trần Minh LD 2. Đinh Văn Long – Huỳnh Minh Mẫn – Phạm Billy Xuân LD 3. Phan Văn Quang – Nguyễn Thị Bé – Phan Dĩnh Thức LD 4. Đoàn Hải Yến – Trần Minh Phụng – Diệp Mỹ Thanh LD 5. Châu Huyết Hùng – Lily Trần – Trần Đức Hùng LD 6. Vũ Thế Hiệp – Nguyễn Thị Phong – Vũ Thị Minh Phụng LD 7. Võ Phích – Nguyễn Thị Mỹ – Nguyễn Kim Châu LD 8. Nancy Nguyễn – Nguyễn Mùi – Trần Hồng Thu LD 9. Huỳnh Ngọc Thành – Nguyễn Thu Trang – Nguyễn Thanh Hà LD 10. Hoàng Sanly – Đặng Đức – Mike Trí Đỗ LD 11.Nguyễn Thủy Tiên – Nguyễn Thu Thái – Nguyễn Thị Hiếu LD 12.Trần Đình Trữ – Phạm Thị Tuyết Hoa – Phó Hòa LD 13. Trịnh Tường Vân – Trần Văn Ninh – Đinh Kỹ LD 14. Lapha Hà Vân – Jil Trúc Thảo Hà Vân – Carol Lê LD 15. Huỳnh Hạnh – Nguyễn Sương – Nguyễn Nhiễu LD 16. Vũ R Mến – Hoàng H. Yến – Nguyễn Anh Thư LD 17. Huỳnh Dinh – Nguyễn Thành Công – Huỳnh Cúc LD 18. Nguyễn Dương Hà – Nguyễn Thị Minh Phượng – Nguyễn Long LD 19. Nguyễn Brian – Huỳnh Hạnh – Trương Kiều Tiên LD 20. Lộ Công Hầu – Lê Xuân Chinh – Vũ Thị Ngọc Duyên LD 21. Đinh (Đức) Dominick – Trần Thủy – Huỳnh Anh Cẩm Tú LD 22. Kathy Bích Lộc Trần – Trần Vĩnh Linh – Nguyễn Kim Anh LD 23. Nguyễn Trung Thành – Nguyễn Trung Phương Thảo – Nguyễn Trung Phương Linh LD 24. Trần Đại Bản – Nguyễn Minh Đức – Nguyễn Ngọc Yến II Mẫu Phiếu Bầu: A. Mẫu Phiếu Bầu Washington D.C.:

]]]]> ]]>

Leave a Reply