THÔNG BÁO SỐ 5: Quy định về cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

]]>

Theo nguồn tin

ỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com Ngày 17 tháng 7 năm 2018 Quy định về cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 Kính gởi Quý Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận UBBC trân trọng thông báo đến quý đồng hương các quy định về cuộc bầu cử LDCN vào Hội Đồng Đại Diện Tổ chức Cộng Đồng như sau: A.- Ngày, giờ và địa điểm: Ngày bầu cử: Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018 Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử. Những cử tri còn xếp trong hàng lúc 5 giờ chiều,,sẽ được tiếp tục tiến hành để hoàn tất việc bỏ phiếu. Địa điểm bầu cử: Có 8 địa điểm đặt thùng phiếu như sau: Tại Washington D.C.: 1. Phở 14: Chợ Quê Hương cũ. 1436 Park Rd NW, Washington, DC 20010 Tại Maryland: 2. Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 3. Chợ LA Mart (Maxim Center cũ): 640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901 Tại Virginia: 4. Eden Center: Dưới tháp đồng hồ: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044: 5. Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044 6. Phở 75: 3103 Graham Rd., Falls Church, VA 22042 7. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204 8. Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204. B.- Điều kiện và thể lệ tham gia bầu cử cộng đồng: ** Quy định về cử tri: • Là người Việt Nam, trên 18 tuổi, và là cư dân vùng Washington, D.C., hay Maryland, hay Virginia, ít nhất 90 ngày trước ngày bầu cử. • Đồng ý tham gia và tuân theo các điều lệ về cuộc bầu cử cộng đồng nhiệm kỳ 2018-2020. ** Quy định tại địa điểm bầu phiếu: • Cử tri có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu phiếu nào thuận tiện (trong 8 địa điểm bầu cử kể trên), ví dụ: cử tri cư ngụ ở Maryland có thể bỏ phiếu ở Eden Center, Virginia, nhưng dùng phiếu bầu dành riêng cho Maryland. • Mỗi cử tri chỉ được bầu 1 lần, 1 phiếu và tại 1 địa điểm bầu phiếu. • Có 3 phiếu bầu, có màu khác nhau cho 3 vùng D.C., MD và VA: cử tri cư ngụ ở vùng nào dùng phiếu bầu của vùng đó. • Cử tri được bầu chọn từ 1 Liên Danh cho tới số tối đa Liên Danh được quy định trên phiếu bầu theo mỗi địa phương: – D.C: cử tri được bầu tối đa 1 ……. Liên danh – MD: cử tri được bầu tối đa 6 ……. Liêndanh – VA: cử tri được bầu tối đa 11…… .Liên danh. • Cử tri đồng ý xuất trình bằng lái xe (driver license) hay thẻ nhận dạng có hình (photo ID) còn hiệu lực – với họ, tên và địa chỉ cư ngụ – tại địa điểm bầu phiếu và đồng ý cho phép nhân viên phụ trách thùng phiếu ghi lại “4 số chót trên photo ID, họ tên và zip code” nhằm mục đích kiểm phiếu. • Cử tri không được bầu thế, không có trường hợp ngoại lệ. • Cử tri khi đã bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu là không thể đòi hỏi một lá phiếu khác, để bầu lại, vì bất cứ lý do nào. • Nếu ghi sai, cử tri có quyền đòi hỏi một phiếu bầu khác, với điều kiện phiếu bầu ghi sai phải được nhân viên phụ trách thùng phiếu thâu lại hủy bỏ. • Cử tri đồng ý tôn trọng và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách thùng phiếu. • Cử tri vui lòng xếp hàng, giữ gìn trật tự, không ồn ào, không làm trở ngại việc bầu phiếu của người khác. • Các ứng cử viên Liên Danh Cá Nhân có thể vận động cử tri, nhưng không được tiếp xúc gần cử tri tại địa điểm bỏ phiếu. • Các đại diện Liên danh có quyền quan sát, theo dõi cuộc bầu cử tại mỗi địa điểm bầu cử. ** Nhân viên Phụ Trách Thùng Phiếu tuyệt đối không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cử tri trong lúc bầu chọn Liên Danh Cá Nhân. *** Xem danh sách các ứng cử viên Liên Danh Cá Nhân trên trang mạng điện tử của UBBC, xin bấm vào link sau: https://congdongdmv.com/2018/07/02/danh-sach-ung-cu-vien-lien-danh-ca-nhan/ Mọi ý kiến đóng góp, hay có câu hỏi cần giải thích xin liên lạc UBBC qua: Email: ubbc2018dmv@gmail.com Điện thoại: 703 642-8861 hay 703 336-2344 Website: https://congdongdmv.com TM UBBC Nguyễn Quang Dũng Trưởng Ban

]]]]> ]]>

Leave a Reply