Thông Báo số 4: Công Bố Danh Sách Chính Thức các Liên Danh Cá Nhân ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và Ngày – Giờ – Địa Điểm Bầu Phiếu

0

]]>

Theo nguồn tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA ỦY BAN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2018-2020 Tel: 703.336.2344 * P.O. Box 113, Annandale, VA 22003 Email: ubbc2018dmv@gmail.com * Website: https://congdongdmv.com Thông Báo số 4: v/v Công bố Danh sách chính thức các Liên Danh Cá Nhân ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và Ngày – Giờ – Địa Điểm Bầu Phiếu UBBC trân trọng thông báo đến quý vị danh sách chính thức các LDCN ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 và Ngày – Giờ – Địa Điểm Bầu Phiếu như sau: I. Số thứ tự và danh sách chính thức Các Liên Danh Cá Nhân: Phiên họp ngày 14 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ, ấn định số thứ tự các Liên Danh Cá Nhân ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020 theo phương thức bắt thăm, kết quả chính thức như sau: A. LDCN khu vực bầu cử Washington D.C.: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 1) ** 1 LDCN ứng cử 1. Lê Thị Lệ Thi – Lê Văn Cọp – Phạm thị Xanh B. LDCN khu vực bầu cử Maryland: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 6) ** 9 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau 1. Trương An – Từ Helen – Phạm Trọng Tuệ 2. Từ Khải – Nguyễn Duy Toàn – Lương Sâu Hùng 3. Đặng Phước – Đặng Ánh – Đặng An 4. Phạm Bay – Trần Duy Lan – Phạm Kevin 5. Nguyễn Thế Quang – Nguyễn Trần Minh Thư – Lê Hùng Anh 6. Nguyễn Thị Trung – Tôn Nữ Lana – Nguyễn Son 7. Trần Nhất Lĩnh – Trần Thị Lạc – Võ Thành Long 8. Phạm Khánh – Nguyễn Lầu – Lê Tư Ánh 9. Hoa Mai – Maria Dương – Hà Tâm C. LDCN khu vực bầu cử Virginia: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 11) ** 24 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau: 1. Hoàng Lê Virginia – Nguyễn D. Nam – Trần Minh 2. Đinh Văn Long – Huỳnh Minh Mẫn – Phạm Billy Xuân 3. Phan Văn Quang – Nguyễn Thị Bé – Phan Dĩnh Thức 4. Đoàn Hải Yến – Trần Minh Phụng – Diệp Mỹ Thanh 5. Châu Huyết Hùng – Lily Trần – Trần Đức Hùng 6. Vũ Thế Hiệp – Nguyễn Thị Phong – Vũ Thị Minh Phụng 7. Võ Phích – Nguyễn Thị Mỹ – Nguyễn Kim Châu 8. Nancy Nguyễn – Nguyễn Mùi – Trần Hồng Thu 9. Huỳnh Ngọc Thành – Nguyễn Thu Trang – Nguyễn Thanh Hà 10. Hoàng Sanly – Đặng Đức – Mike Trí Đỗ 11.Nguyễn Thủy Tiên – Nguyễn Thu Thái – Nguyễn Thị Hiếu 12.Trần Đình Trữ – Phạm Thị Tuyết Hoa – Phó Hòa 13. Trịnh Tường Vân – Trần Văn Ninh – Đinh Kỹ 14. Lapha Hà Vân – Jil Trúc Thảo Hà VÂn – Carol Lê 15. Huỳnh Hạnh – Nguyễn Sương – Nguyễn Nhiễu 16. Vũ R Mến – Hoàng H. Yến – Nguyễn Anh Thư 17. Huỳnh Dinh – Nguyễn Thành Công – Huỳnh Cúc 18. Nguyễn Dương Hà – Nguyễn Thị Minh Phượng – Nguyễn Long 19. Nguyễn Brian – Huỳnh Hạnh – Trương Kiều Tiên 20. Lộ Công Hầu – Lê X. Chinh – Vũ Thị Ngọc Duyên 21. Đinh (Đức) Dominick – Trần Thủy – Huỳnh Anh Cẩm Tú 22. Kathy Bích Lộc Trần – Trần Vĩnh Linh – Nguyễn Kim Anh 23. Nguyễn Trung Thành – Nguyễn Trung Phương Thảo – Nguyễn Trung Phương Linh 24. Trần Đại Bản – Nguyễn Minh Đức – Nguyễn Ngọc Yến II. Ngày, giờ và địa điểm bầu phiếu: 1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử. 3.Địa điểm bầu cử: Có 8 địa điểm bầu phiếu như sau: Tại Washington D.C.: 1. Trước Phở 14 1436 Park Road, NW, Washington D.C. 20010 Tại Maryland: 2. Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 3. Chợ LA Mart (Maxim Center cũ): 640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901 Tại Virginia: 4. Eden Center: Dưới tháp đồng hồ 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044: 5. Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044 6. Trước Phở 75: 3103 Graham Rd, Falls Church, VA 22042 7. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204 8. Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204. UBBC sẽ tiếp tục phổ biến đến quý vị và quý đồng hương các quy định chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử LDCN trong nay mai. Trân trọng TM UBBC Nguyễn Quang Dũng Trưởng Ban

]]]]> ]]>

Leave a Reply