Danh sách Hội Đoàn/Nhóm chính thức tham gia Bầu Cử Cộng Đồng 2018-2020

]]>

Theo nguồn tin

Số TT Danh Sách Hội Đoàn/Nhóm tham gia BCCĐ nhiệm kỳ 2018-2020 Hội Trưởng / Trưởng Nhóm 1 AAS TODAY Lưu Nguyễn Kiều Thu 2 Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử HTĐ Nguyễn Duy Linh 3 Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Đỗ Anh Tú 4 Empress Production Đinh Uyên 5 Gia Đình Mũ Đỏ HTĐ & PC Trần Hồng Minh 6 Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn Nguyễn Thị Bé Bảy 7 Gia Đình Trưng Vương Vùng HTĐ Nguyễn Trần Trúc Mai 8 Hội Ái Hữu Đồng Hương Saigon-Gia Định – HTĐ Nguyễn V. Hưng 9 Hội Ái Hữu Long Xuyên Phan Văn Bề 10 Hội Ái Hữu Nha Trang- Khánh Hòa Miền Đông HK Nguyễn Thị Bạch Mai 11 Hội Ái Hữu Nữ Trung Học Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ Lý Kim Hà 12 Hội Biệt Động Quân vùng HTĐ Nguyễn Đình Sinh 13 Hội Cao Niên Việt Mỹ – Maryland – VASA Bùi Mạnh Hùng 14 Hội Chiến Tranh Chính Trị/QLVNCH HTĐ & PC Tạ Cự Hải 15 Hội Công Dân Việt Mỹ Minh Nguyệt Oakberg 16 Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông HK Nguyễn Kim Hương Hỏa 17 Hội Cựu SVSQ/Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Huỳnh Văn Tốt 18 Hội Cựu SVSQTB/Thủ Đức HTĐ Lê Tiến Dũng 19 Hội Đồng Hương Quảng Trị Vùng Hoa Thịnh Đốn Lý Thy Dân 20 Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH Miền Đông Hoa Kỳ Nguyễn Văn Thành 21 Hội Không Quân vùng Đông Bắc HK Nguyễn Minh Toàn 22 Hội Nghiên Cứu và Truyền Bá Lịch Sử Việt Nam Phạm Bích Hà 23 Hội Người Mỹ Gốc Việt Virginia Dương Xuân Tuyển 24 Hội Người Việt Cao Niên HTĐ Nguyễn Văn Đặng 25 Hội Người Việt Quốc Gia vùng HTĐ Đinh Hùng Cường 26 Hội Pháo Binh HTĐ Lê Minh Thiệp 27 Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Huỳnh T.Trúc Nương 28 Hội Quần Vợt Người Việt- Virginia Nguyễn Vĩnh Hưng 29 Hội Thân Hữu CSQG VNCH Miền ĐBHK Hồ Văn Tâm 30 Hội Thân Hữu Gò Công Hoa Thịnh Đốn Huỳnh Cẩm Dần 31 Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc HK Lê Hữu Em 32 Hội Thơ Ảnh HTĐ Nhất Hùng 33 Hội Thủy Quân Lục Chiến VN Đông Bắc Hoa Kỳ & Phụ Cận Lê Đình Đơn 34 Hội Truyền Thông Báo Chí HTĐ Trần Quang Duật 35 Hội Văn Hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ Đào Thị Hợi 36 Hội Xây Dựng Nông Thôn HTĐ Dương Hòa Hiệp 37 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Phạm Hữu Anh 38 Hội Yên Thế Đoàn Hữu Định 39 Liên Minh Dân Chủ VN/ Khu Bộ ĐBHK Hồ Văn Di Hấn 40 Liên Minh DCVN Thuần Túy Lý Hiền Tài 41 Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Nguyễn Mậu Trinh 42 Nhóm Các Bà Mẹ Việt Nam Áo Vàng Trần Tuyết Ngọc 43 Nhóm Nhân Điện Trịnh Linh 44 Nhóm Tu Thư Dịch Thuật Trần Thị Tụ 45 Nhóm Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ VNCH HTĐ Ngô Thị Tửu 46 Nhóm Yểm Trợ Thanh Thiếu Niên HTĐ Nguyễn Thị Tuyết Mai 47 NOVAL – D.C. Lý Bảo 48 Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ Lý Văn Phước 49 Saigon Unforgettable Association (SUA) Đinh Ngọc Trâm 50 Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ Nguyễn Quốc Quân 51 Từ Thiện Tình Thương VA Lê Tống Mộng Hoa 52 Văn Bút V.N. Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Đăng Nguyên 53 Việt Nam Quốc Dân Đảng Trần Tử Thanh 54 Vietnamese Americans Celebrating Freedom, Inc. Favila Đinh Uyên Minh 55 Virginia Đàn Tranh Society Nguyễn Kim Oanh

]]]]> ]]>

Leave a Reply