Tiệc Gây Quỹ cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang vào thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

TIỆC GÂY QŨY XÂY DỰNG GIÁO HỌ Để giúp cho Giáo họ có thêm quỹ phát triển, chúng ta sẽ tổ chức tiệc gây quỹ vào thứ sáu ngày 14 tháng 9, tại nhà hàng Thần Tài (Fortune Restaurant). Sẽ có hai ca sĩ Gia Huy và Hồ Khánh Trân hát phục vụ mọi người tối đó. Vé đã bắt đầu phát hành. Cha xin chân thành cảm ơn các hội đoàn đã nhận giúp bán vé. Những hội đoàn nào chưa nhận hoặc muốn thêm xin liên lạc ban tài chánh. Xin mọi người ủng hộ, để Giáo họ có thêm ngân khoản xây dựng nhà Chúa.

]]]]> ]]>

Leave a Reply