Đêm Thắp Nến & Cầu An Cho Đất Tổ và Đồng Bào Việt Nam tại Chùa Hoa Nghiêm:

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Quý Chiến hữu, Thông Báo của Hội Phật Giáo Mỹ Châu – Chùa Hoa Nghiêm: ” Đêm Thắp Nến & Cầu An Cho Đất Tổ và Đồng Bào Việt Nam ” Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH, ủng hộ và tham dự.. Trân trọng… BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>

Leave a Reply