Thông Báo Chương trình Sinh Hoạt Mùa Hè 2018 Miễn Phí Dành Cho Các Em Thiếu Nhi trong 3 Ngày

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Thông Báo: Ba ngày sinh hoạt mùa hè dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 4-13 được tổ chức từ ngày 12-14 tháng 7 năm 2018, mỗi ngày từ 9:00am-3:00pm. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Ghi danh xin gọi: (703) 465-8505. Xin bấm share

https://www.facebook.com/events/202054263672097/]]]]> ]]>

Leave a Reply