Thư Mời Tham dự Lễ Kỷ Niệm 79 Năm Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

Thư Mời Tham Dự Lễ Kỷ Niệm 79 Năm Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….. Thư Mời: Tham dự Lễ Kỷ Niệm 79 Năm Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo của Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Washington, D.C và Phụ cận… Trân trọng kính, thân mời… BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>

Leave a Reply