Thông Báo các Phái Đoàn về Tham Dự Biểu Tình ngày 7/7/2018 tại Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BS Đỗ Văn Hội

Kính gửi Ban Tổ Chức Biểu Tình ngày 7/7/2018 tại HTĐ Kính gửi Ông Đinh Hùng Cường, CT Cd Việt Nam DC, MD và VA Sao kính chuyển đến quý CĐ thành viên. Xin kính thông báo cùng quý vị các Cộng Đồng sẽ tham dự biểu tình ngày 7/7/2018 tại Hoa Thịnh Đốn. (nếu quý CĐ nào sẽ đi tham dự mà chưa có tên xin thông báo cho chúng tôi biết để bổ túc với ban tổ chức) * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ Đại diện: BS Đỗ Văn Hội (CT Hội Đồng Chấp Hành) ​Phái Đoàn gồm có Ông Nguyễn Văn Tánh (Cố Vấn) ​, LS Nguyễn Thanh Phong (PCT Nội Vụ) – GS Phan Thông Hưng (Phụ Tá CTHDCH đặc trách Quốc Tế Vận). ​Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ đóng góp 500 MK sẽ mang lên tận tay. * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York LS Nguyễn Thanh Phong (chủ tịch) và phái đoàn. * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pennsylvania GS Phan Thông Hưng, ​ chủ tịch và phái đoàn. * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia và Phụ Cận (The Greater Philadelphia Vietnamese American Community) Chủ tịch: Bà La Cẩm Tú và phái đoàn * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Richmond, VA ​Bà Destiny Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ đại diện và phái đoàn * Công Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali ​​ ​ ​Ông Phạm Hữu Sơn (Chủ Tịch), Ông Vũ Huynh Trưởng, anh Hai Bắc kỳ hướng dẫn. ​Phái đoàn gồm 15 người, 12 đi bằng xe van, 3 đi bằng máy bay. * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston ​(​ đang thu xếp ​)​ * ​ Cộng Đồng Việt Nam Georgia (30 người) Đại diện: Đặng Ngọc Hạnh & Kim Chi và Hùng anh ​ * Công Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida Bà Nguyễn Thu (đại diện) ​ Không phát biểu.​ ​* Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam ​Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tánh, Đồng Chủ Tịch (phát biểu), Ông Đoàn Hữu Định/​ Thưa quý vị Hầu hết các CĐ Thành viên đểu tổ chức biểu tình tại địa phương, nên có thể sẽ không tham dự đươc, nhưng vẫn chia sẻ và đồng hành cùng quý vị tại Hoa Thịnh Đốn và trong nước. Chúng tôi đang liên lạc với các CĐ thành viên khác và sẽ bổ túc sau. BS Võ Đình Hữu – BS Đỗ Văn Hội – Ông Lưu Văn Tươi – Ông Nguyễn Văn Tánh

]]]]> ]]>

Leave a Reply