Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery Chấp Thuận $2.60 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành 2019

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.60 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành 2019

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã đề nghị một Ngân Sách Điều Hành $2.60 tỷ dollar cho Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2019. Ngân sách thể hiện $77.2 triệu tăng triển so với tài khóa hiện tại. Điều này sẽ cho phép học khu quản lý số học sinh tăng trưởng và đầu tư vào các lãnh vực quan trọng để đảm bảo tất cả học sinh của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) thành đạt ở mức cao. Phần lớn chi tiêu của $77.2 triệu sẽ được sử dụng để duy trì các dịch vụ cho số học sinh ngày càng tăng; đảm bảo hoạt động xuất sắc và đầu tư vào các chiến lược ưu tiên. Ngân sách này bao gồm $17.1 triệu đô la và thêm 201.96 giáo viên và chức vụ nhân viên để hỗ trợ số học sinh ghi danh dự kiến tăng là 1,882 học sinh. Ngoài ra, MCPS cũng tăng thêm chỗ, bao gồm việc mở Trường Tiểu Học Bayard Rustin vào tháng 9, 2018, như là một phần của ngân sách tăng triển. Ngân sách bao gồm $16.1 triệu đô la và 20.4 chức vụ để nới rộng các chương trình và các lãnh vực chính của công việc, bao gồm:  Giới thiệu các con đường sẵn sàng cho sự nghiệp mới, bao gồm Hàng không và Không gian vũ trụ; An ninh trên Mạng; An Toàn về Hỏa Hoạn và Cứu Hộ; Thi hành Luật và Lãnh đạo  Tăng thêm chương trình ngoại ngữ hai chiều tại tiểu học  Nới rộng các chương trình trong Khoa Học Điện Toán, Lập Mã và Người Máy  Thực hiện chương trình kéo dài niên học tại hai trường tiểu học bắt đầu từ Tháng 7, 2019  Khởi Động Chương Trình Giáo Dục Phục Hồi  Nới Rộng Các Chương Trình Con Đường Đại Học và Thành Đạt Xuất Sắc và Thành Công tại Đại Học (ACES)  Nới Rộng Chương Trình Đại Học Trung và Sớm Tìm Hiểu Thêm về Ngân Sách Điều Hành

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2018/06/June132018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply