Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips Cộng Đồng Nguời Việt Vùng Hoa thịnh Đốn tham dự cuộc diễn hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2018

0

]]>

Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips buổi lễ Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com

FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kNkNRDEIAztaBTBX~%3B42tHsT5HHnACM2WsErvgjh~_uixtkmgjQ8NPKfP28RHkGj8v45zl60Pkm89OckzuRfbNbx9UZ780eX3Q1~_1jP0xn~%3BvVbDwfnsf3BfuDbf949WN~%3Bpu8~%3B~_1x~%3B7D~_F9sffC~%3BtfKQUc~-.bps.a.279163729317502.1073741838.178472516053291&type=1

FACEBOOK LIVE streaming https://www.facebook.com/178472516053291/videos/278990609334814/

YouTube.com

Vietnamese Community of Washington D.C. at 2018 U.S. National Independence Day

Announcement of Vietnamese volunteers and community when passing VIP tent at 2018 National Independence Parade Day

]]]]> ]]>

Leave a Reply