Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips buổi lễ khai mạc trại Thẳng Tiến XI họp bạn Hướng Đạo Việt Nam

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com

FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=274861933081015

FACEBOOK LIVE streaming https://www.facebook.com/178472516053291/videos/274705966429945/ https://www.facebook.com/178472516053291/videos/274675483099660/

YouTube.com

Các Liên Đoàn tại cổng trại trong buổi lễ khai mạc Thẳng Tiến XI

Các Liên Đoàn đi từ cổng trại đến sân khấu trong buổi lễ khai mạc Thẳng Tiến XI

Opening Ceremony: Vietnamese scouts yell TT11 – Flag Ceremony – Camp Chief speaks

Contest Winers, Vietnamese Cheers, Entertainment during Opening ceremony of TT11

Entertainment during Opening ceremony of 11th International Vietnamese Scouting Jamboree

1 món quà lưu niệm Chi nhánh Đức trong trong buổi lễ khai mạc Thẳng Tiến XI

End of opening ceremony 11th International Jamboree of Vietnamese Scouting

Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips buổi lễ khai mạc trại Thẳng Tiến XI họp bạn Hướng Đạo Việt Nam]]]]> ]]>

Leave a Reply