Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Thứ Bảy Ngày 7 Tháng 7 Năm 2018 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

để Phát Động Phong Trào Yểm Trợ Quốc Nội Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu, Thông Cáo của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, về cuộc biểu tình ngày 7-7-2018 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Để Quý Vị được tường… và kính, thân mời Quý Vị, Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu, nhiệt tình ủng hộ, yểm trợ, và tham dự.. Chân thành cảm tạ.. Trân trọng…. BMH Washington, D.

Thông Cáo Về cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận​​​​​​​​​​​​​ Hoa Thịnh Đốn, ngày 27 tháng 6 năm 2018 Kính thưa quý vị, Trong buổi tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận và Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2018, phái đoàn đã trình bày lên Bộ Ngoại Giao những vi phạm trầm trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về những hành động đàn áp, bắt bớ, đánh đập dã man những lương dân Việt Nam đi biểu tình đòi vẹn toàn lãnh thổ. Phái đoàn cũng phản đối đạo luật An Ninh Mạng của cộng sản Việt Nam đặt ra để bịt miệng người dân, triệt tiêu những tiếng nói đối kháng để dễ dàng dâng nhượng đất đai Việt Nam cho Tàu Cộng dưới hình thức các Đặc Khu Kinh Tế cho thuê trong 99 năm. ​​Tại phiên họp của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận vào lúc 7 giờ tối cùng ngày, toàn thể các thành viên của Ủy Ban đã minh xác quyết tâm thực hiện một cuộc biểu tình quy mô vào lúc 11: 00 am ngày 7 tháng 7 năm 2018 trước tòa đại sứ của ​bạ​o​​​ quyền cộng sản Việt Nam, nhằm mục đích: 1- Chuyển tin tức và hình ảnh cuộc biểu tình về Quốc Nội để đồng bào Việt Nam tại Quốc Nội​ biế​t​​ rằng người Người Việt ​Hả​i Ngoạ​i ​​​tại Hoa Thịnh Đốn nói riêng và trên khắp thế giới nói chung, luôn luôn lưu tâm theo dõi và sẵn sàng yểm trợ các cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ tự do, vẹn toàn lãnh thổ và độc lập cho quê hương Việt Nam thân yêu. 2- Sau khi ​tạ​o tiế​ng vang​​​ từ số lượng đông đảo của đồng hương trong vùng và các Cộng Đồng ​bạ​n​​​​​ tham dự cuộc biểu tình, ​Ủ​y Ban Đ​ặ​c Nhiệ​m sẽ​ mời gọi các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và Quốc Tế lưu tâm đến tình trạng bạo quyền cộng sản Việt Nam đ​à​n á​p người dân Việt Nam​​​​​​​ và bán nước cho Tàu cộng, đồng thời ​​​​​ kêu gọi sự yể​m trợ​ ​​ của họ. 3- Thực hiện những Kháng Thư, Petition gởi Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc cũng như các vị nguyên thủ các Quốc Gia Tư Do trên thế giới để giải thích và kêu gọi những giới chức này lên tiếng can thiệp, ngăn chận các hành động đàn áp tàn bạo của cộng sản đối với đồng bào Việt Nam đang tỏ bày nguyện vọng chính đáng của họ bằng các cuộc biểu tình ôn hòa. Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận nhận thấy đây là một công tác khó khăn và tốn kém nhưng tin tưởng đồng hương tại Hoa Thịnh Đốn và các nơi khác sẽ tiếp tay đóng góp nhân lực, tài lực và vật lực để cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 được thành công như mong ước​. Ủy Ban Đặc Nhiệm cũ​ng kê​u gọ​i cá​c Cộ​ng Đ​ồ​ng Bạ​n, nhữ​ng tổ​ chứ​c đ​ấ​u tranh cù​ng đ​ế​n thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong nỗ lực hợ​p tá​c biể​u tì​nh trư​ớ​c toà​ đ​ạ​i sứ​ Việt Cộn​g tạ​i cô​ng trư​ờ​​​​​ng Sheridan​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Circle NW, Washington D.C., 20008 và​o lú​c 11:00 am ngà​y 7 Thá​ng 7, 2018.​​​​ Mọi sự yểm trợ xin liên lạc qua các địa chỉ emails: – UBDN.YTQN.HTD@gmail.com, – congdongvn.dmv@gmail.com, – lhccs.htd@gmail.com, hoặc qua số điện thoại : 703- 980- 9425 & 703-927-2878​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​ Trân trọng, ​TM Uỷ Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội ​vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận ​Đinh Hùng Cường – Nguyễn Văn Tần.​

]]]]> ]]>

Leave a Reply