Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery Sẽ Được Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Gửi Hình Ảnh Tốt Nghiệp

Học Sinh Sẽ Được Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè Học sinh tại nhiều lớp hè hay chương trình giải trí sẽ được cung cấp bữa ăn như là một phần trong chương trình thực phẩm mùa hè của Quận Montgomery. Chương trình này bảo đảm rằng trẻ em những khu vực lợi tức thấp tiếp tục được nhận những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong những tháng hè khi không có những bữa điểm tâm và bữa ăn trưa trong trường. Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 120 địa điểm khắp quận vào mỗi ngày trong tuần bắt đầu Ngày 18 tháng 6 (ngày bắt đầu thay đổi tuy theo địa điểm). Trẻ em 8 tuổi và nhỏ hơn đủ điều kiện nhận những bữa ăn này, cũng như những người có khuyết tật về thể chất và tinh thần cho đến 21 tuổi. Bữa ăn trưa cũng sẽ được cung cấp hàng ngày cho trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn tại nhiều nơi trong toàn quận mà các em cứ việc đến không cần hẹn trước. Để có thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian bữa ăn, xin bấm vào đây. http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/students-will-receive-free-meals-summer/ Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn phòng Division of Food and Nutrition Services tại 301- 284-4900.

Open Sites 6/18—8/24 11:00 am — 1:00 pm TESS Community Services Center • 8513 Piney Branch Road, Silver Spring, MD Open Sites 6/25—8/10 11:00 am — 12:30 pm John F. Kennedy High School • 1901 Randolph Road, Silver Spring, MD Open Sites 7/2—8/10 11:00 am — 12:30 pm Germantown Library • 19840 Century Blvd., Germantown, MD Montgomery Knolls Elementary School • 807 Daleview Drive, Silver Spring, MD 11:30 am — 1:00 pm Forest Oak Middle School • 651 Saybrooke Oaks Blvd., Gaithersburg, MD Harmony Hills Elementary School • 13407 Lydia Street, Silver Spring, MD Francis Scott Key Middle School • 910 Schindler Drive, Silver Spring, MD Lake Seneca Elementary School • 13600 Wanegarden Drive, Germantown, MD Middlebrook Mobile Home Park • 19515 Frederick Road, Germantown, MD 12:00 pm — 1:30 pm Fairland Elementary School • 14315 Fairdale Drive, Silver Spring, MD Col. E. Brooke Lee Middle School • 11800 Monticello Avenue, Silver Spring, MD Open Sites 7/9—8/3 11:00 am — 12:30 pm Viers Mill Elementary School • 11711 Joseph Mill Road, Silver Spring, MD 11:00 am — 1:00 pm Earle B. Wood Middle School • 14615 Bauer Drive, Rockville, MD

Summer Cafe Meal Menus http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/foodserv/special/6346.18%20VIETNAMESE.summer.bag.pdf

Summer Bag Meal Menus http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/foodserv/special/6346.18%20VIETNAMESE.summer.bag.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply