Các Yêu Cầu về Chủng Ngừa cho Niên Học 2018-2019 của Các Trường Công trong Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Yêu Cầu về Chủng Ngừa cho Niên Học 2018-2019

Tất cả các học sinh sắp vào lớp 7 phải được chủng ngừa chống bệnh Uốn ván-Bạch hầu- Ho gà (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis, Tdap) và Viêm màng óc (Meningococcal meningitis, MCV4) trước ngày bắt đầu của niên học 2018-2019. Ngoài ra, tất cả các học sinh mới được ghi danh vào MCPS từ Lớp 8 đến Lớp 11 phải có một mũi chủng ngừa Tdap và MCV4. Học sinh sẽ phải cung cấp tài liệu của các chủng ngừa Tdap và MCV4. Phụ huynh nên liên lạc với bác sĩ của mình để bảo đảm là con họ được chủng ngừa theo đúng thủ tục và nạp một bản sao của chứng từ cho người y tá tại trường con họ càng sớm càng tốt, nhưng không trễ hơn Ngày thứ Ba 4 tháng 9, ngày tựu trường của niên học 2018- 2019.

]]]]> ]]>

Leave a Reply