Các Thư Viện Công trong Quận Montgomery (MCPL) Mời Tất Cả các Học Sinh Tham Gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!

Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia chương trình Đọc Sách Mùa Hè năm nay, mà sẽ được tổ chức từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 9. Chủ đề năm nay là “Ấn Tượng Tốt của Thư Viện.” Hãy sẵn sàng cho một mùa hè thử thách đầy âm nhạc, các chương trình thú vị và các hoạt động vui chơi. Chương trình trình bày các sinh hoạt học vấn, các trò chơi, danh sách các sách đọc, và các chương trình học tập vui nhộn để khuyến khích các em học hỏi suốt mùa hè.

]]]]> ]]>

Leave a Reply