Đêm Thắp Nến tại Trung Tâm Eden Đêm Thứ Sáu 22 Tháng 6 Năm 2018 để Phát Động Phong Trào Yểm Trợ Quốc Nội

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu… Cuộc Biểu Tình Chống Việt Cộng – Yểm Trợ Quốc Nội, Tại Thủ Đô HTĐ vào ngày 7/7/2018… Để tường… Kính thân mời Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu…nhiệt tình, sốt sắng, ủng hộ và tham dự… Chân thành cảm tạ. Trân trọng… BMH Washington, D.C

Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 tháng 6 năm 2018 Thông Cáo Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận Kính gửi: Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và trên toàn thể Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Như tất cả chúng ta đã nghe, đọc và thấy qua các phương tiện truyền thông hiện đại, đồng bào trong nước đã nổi dậy khắp nơi, từ Bắc tới Nam để chống lại ngụy quyền Việt Cộng vừa đưa ra dự luật về ba đặc khu kinh tế và hành chánh Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để trắng trợn cắt đất dâng cho Tàu Cộng, và dự luật An Ninh Mạng nhằm bịt mồm, bịt miệng hoàn toàn người dân Việt Nam. Hàng vạn người đã xuống đường bíểu tình, hàng trăm người đã bị bắt, bị đánh đập dã man, và máu đã đổ. Tin tức từ Quốc Nội nghi ngờ rằng công an và quân đội Tàu cộng đã trá hình trực tiếp đàn áp đồng bào Quốc Nội đang vùng lên biểu tình phản đối. Nhưng hành động đàn áp của ngụy quyền cộng sản Việt Nam và Tàu cộng chỉ làm cho những cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng thêm với khí thế quyết liệt hơn. Thế nước lòng dân đã lên cao để làm nên lịch sử. Đã đến lúc, đồng bào hải ngoại không thể làm ngơ, không thể thờ ơ, không thể vô cảm để nhìn đồng bào mình bị đánh đập tàn nhẫn, nhìn đất nuớc Việt Nam rơi vào tay Tầu Cộng. Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận (YBĐN/YTQN/HTĐ&PC) được thành lập và phát động phong trào yểm trợ quốc nội cứu nguy đất nước và đồng bào Quốc Nội đang liều thân tranh đấu tại Việt Nam, khởi đầu bằng những công tác thiết thực như sau: 1/- Thành lập một Ủy Ban gồm đại diện các Đoàn Thể và Tôn Giáo đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tiếp xúc với Quốc Hội Hoa Kỳ tố giác Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế , qua hành động đánh đập, đàn áp người dân Việt Nam, và ban hành Luật An Ninh Mạng để bịt miệng người dân Việt Nam. 2/- Tổ Chức Đêm Thắp Nến tại Trung Tâm Eden đêm Thứ Sáu 22 tháng 6 năm 2018 (sau Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong do Liên Hội Cựu Chiền Sĩ tổ chức) để phát động phong trào yểm trợ thiết thực cho quốc nội. 3/- Tổ Chức cuộc biểu tình quy mô vào ngày Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2018 lúc 11:00 giờ sáng trước toà đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Washington D.C . Các đoàn thể và đồng hương có thể đi tự túc, hoặc có mặt tại Trung Tâm Eden sẽ có xe buýt đưa đón. (Chương trình chi tiết sẽ được phổ biến sau). 4/- Để công tác yểm trợ Quốc Nội được thành công, Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng HTĐ & Phụ Cận kêu gọi đồng hương nhiệt liệt tham gia Đêm Thắp Nến và tham gia đông đảo Cuộc Biểu Tình quy mô vào ngày Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2018 . Ban Tổ Chức Biểu Tình cần sự yểm trợ tài chánh để mướn xe buýt chở đồng hương đi biểu tình (ước mong sẽ có​ 1000 người), và giúp đỡ những phái đoàn của các Cộng Đồng từ xa về tham dự. Ngân phiếu xin gửi về: Cộng Đồng Việt Nam (UBĐN) P.O. Box 1593 Herndon VA 20172-1593 Những đóng góp sơ khởi: Ông Đinh Hùng Cường $500.00. Ông Nguyễn Văn Tần $400.00. Ông Paul Van $300.00. Ông Tạ Cự Nguyên $200.00 Giáo Sư Kim Oanh $100.00 Kính mong quý Hội Đoàn, Quý Đoàn Thể, Quý Đồng Hương nỗ lưc yểm trợ và tham gia. CHÚNG TA HÃY CÙNG TIẾP TAY ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC ĐỨNG LÊN LÀM LỊCH SỬ. Trân trọng, Đại Diện Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Đinh Hùng Cường Nguyễn Văn Tần Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam HTĐ &MD&VA Chủ Tịch Liên Hội Cưu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ&PC

]]]]> ]]>

Leave a Reply