Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2018 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Một số sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trong vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận, trong những ngày qua và trong những ngày sắp đến.. Xin mời Quý Vị theo dõi để tường… Trân trọng… BMH Washington, D.C

Thông Báo Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận sẽ tổ chức Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2018, gồm có 2 buổi lễ tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden: 1/ Đêm Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong lúc 8 giờ tối Thứ Sáu 22/6/2018, 2/ Lễ Chào Quốc Kỳ lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 23/6/2018. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của quý chiến hữu thuộc Tổng Hội Kỹ Thuật (Lôi Hổ) nhân dịp quý vị về Hoa Thịnh Đốn tổ chức Đại Hội. Trân trọng kính mời ông Chủ Tịch Cộng Đồng, Quý Vị Chủ Tịch, Hội Trưởng Các Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý Đồng Hương cùng tham dự hai buổi lễ trên đây. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân, đồng thời cũng để tưởng niệm các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ Quốc, bảo vệ Danh Dự Quốc Gia và thực thi Trách Nhiệm Bảo Quốc An Dân trong suốt cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của cộng sản. Trân trọng, Nguyễn Văn Tần Chủ Tịch LHCCSVNCH vùng HTĐ & PC

]]]]> ]]>

Leave a Reply