Mách Bảo cho Phụ Huynh: Xin Giới Hạn Số Thời Giờ Con Em Thanh Thiếu Niên Xem Truyền Hình

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phương cách mà các thanh thiếu niên tiêu thụ TV đang thay đổi. Mặc dù nhiều thanh thiếu niên dành ít thời giờ hơn xem TV truyền thống như các em thường làm, các em đang dành nhiều thời giờ hơn dòng tuyến những chương trình TV, phim ảnh, và video trên liên mạng, và xem trên các máy vi tính, máy tính bảng, và điện thoại. Bất kể dụng cụ thiết bị nào con em thanh thiếu niên sử dụng, đây là một số sự kiện quý vị cần phải biết: Thời gian màn hình ảnh hưởng những kỹ năng ngôn ngữ. Những trẻ con nào bị gắn dính vào những màn hình có ít thời giờ hơn để đọc và nói chuyện với các trẻ em và người lớn khác. Những kỹ năng ngôn ngữ của các em đứng sau những trẻ con nào đọc hay dành thời giờ nói chuyện và tương tác với các bạn bè và gia đình. Thời gian màn hình ảnh hưởng thành tích học tập ở trường. Những trẻ em nào xem truyền hình và video nhiều có ít thời giờ hơn để dành cho bài làm ở nhà và học tập—và ngay cả ngủ. Giới hạn thời gian màn hình có nghĩa là nhiều thời giờ cho những sinh hoạt dẫn đến thành công tại trường. Các phụ huynh cần phải làm gì? Hãy bắt đầu theo dõi bao lâu con em thanh thiếu niên thật sự xem TV. Sau đó hãy thiết đặt những giới hạn. Hãy thiết lập những quy tắc khác như không màn hình trong lúc các bữa ăn hay trước khi hoàn tất bài làm ở nhà. Bản Quyền 2018, the Parent Institute. Biết thêm những mách bảo cho các phụ huynh và những nguồn trợ phụ huynh tham gia khác

]]]]> ]]>

Leave a Reply