Gửi Hình Ảnh Tốt Nghiệp cho MCPS

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Gửi Hình Ảnh Tốt Nghiệp

MCPS mời phụ huynh và học sinh chia sẻ những bức ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp năm 2018 họ yêu thích, mà sẽ được chia sẻ trên trang mạng xã hội của học khu. Với email, quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày ra trường và gửi tấm hình đó như một tập hồ sơ .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org. Xin hãy viết tên con quý vị và trường học (chúng tôi sẽ không công bố họ). Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng MCPS và Flickr. Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter và Facebook dùng từ mô tả (hashtag) là #MCPSGrad. Một số bài đăng sẽ được chia sẻ trên các trang Twitter và Facebook của chúng tôi. Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Xem thư viện hình ảnh tốt nghiệp.

https://www.flickr.com/photos/mcpsmd/sets/72157694283563852/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/summer-great-time-student-service-learning/]]]]> ]]>

Leave a Reply