Thông Báo Ghi Danh Học Lớp Tennis Mùa Hè Năm 2018 Miễn Phí

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Free Tennis Lessons Registration https://firstvietnameseumc.org/tennis Xin quý đồng hương ghi danh cho các con em (5-17 tuổi) được đi học lớp Tennis miễn phí Sponsored by FVAUMC & USTA (United States Tennis Association) Các lớp học sẽ được tổ chức tại Wakefield Park vào ngày 16, 23, và 30 tháng Sáu từ 10:00AM – 12:00PM All classes will be held at Wakefield Park on June 16, 23 & 30 from 10:00AM – 12:00PM Wakefield Park: 8100 Braddock Rd; Annandale, Virginia 22003 Court #: 3, 4, 5, and 6

https://www.facebook.com/events/202054263672097/]]]]> ]]>

Leave a Reply