Chương Trình Đại Lễ Phật Đản Mậu Tuất 2018 tại Chùa Pháp Vương

]]>


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Pháp Vương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICA
CHÙA PHÁP VƯƠNG
4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 – U.S.A.
Tel.: (703) 272-8108 * www.chuaphapvuong.org
__________________________________________________________________________________________
Phật Lịch 2562 Văn Thư # 2018-3/VT/TM
THƯ MỜI
Tham Dự Đại Lễ Phật Đản – Mậu Tuất – 2018
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn đức Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và Ni,
Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện tín bổn đạo Phật tử xa gần,
Mùa Lễ Hội Khánh Đản lần thứ 2642 của đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ Thế Tôn thêm một lần nữa trở về với nhân loại và vạn vật trên khắp hoàn cầu. Các hàng đệ tử Phật và những người ngưỡng mộ giáo pháp của Ngài đang cùng nhau hân hoan thiết lễ cúng dường, tưởng niệm đến một bậc Thầy cao cả đã vì an vui và hạnh phúc đích thực cho nhân-thiên trong tam giới mà giáng trần thị hiện nơi cõi Ta Bà đầy ngũ trược nầy. Đức Thế Tôn đã khởi xướng và truyền lại những thông điệp vô giá về “Từ Bi, Trí Tuệ và Hùng Lực . . .”, làm nền tảng nhân bản tâm linh đạo học, nhằm hướng thiện cho con người, xã hội và thế giới mà, ngày nay hàng triệu triệu người trên khắp hoàn vũ không ngừng thiết tha học hỏi, chiêm nghiệm và thực hành giáo pháp vô thượng cao siêu ấy.
Để cúng dường và tưởng niệm đến ân đức hóa độ sâu dày của bậc đại Giác Ngộ, năm nay tại bổn tự, chùa Pháp Vương sẽ trang nghiêm thành kính cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật, ngày 27-05-2018 (nhằm ngày Mười Ba tháng Tư năm Mậu Tuất). Chương trình tổng quát gồm có:
· Thuyết Pháp “Ý Nghĩa và Mục Đích Đức Phật Đản Sanh”
· Nghi Thức Cúng Dường Đại Lễ Khánh Đản (chương trình riêng)
· Lễ Mộc Dục (Tắm Phật Sơ Sanh)
· Thanh Trai
· Lễ Quy Y Tam Bảo
· Cúng Thí Thực Cô Hồn và Hoàn Mãn
Bổn tự thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng-Ni và trân trọng kính mời quý đồng bào các giới cùng chư thiện tín bổn đạo Phật tử xa gần hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự ngày Đại Lễ. Trên hết, là để biểu hiện tấm lòng tôn kính và tri ân bậc Đạo Sư đã giáng trần thị hiện, khai mở nguồn đạo Giải Thoát và Giác Ngộ cho chúng ta và tất cả chúng sanh. Thứ đến, là để cùng nhau cầu nguyện cho bản thân cũng như gia đạo được bình an, quốc gia hưng thạnh, chánh pháp trường tồn, Việt Nam sớm được tự do dân chủ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ chư tôn đức giáo phẩm Tăng, Ni, quý đồng bào các giới và chư thiện tín Phật-tử cùng bảo quyến thân tâm tịnh lạc, phước huệ trang nghiêm và sở nguyện viên thành.
Trân trọng,
Hoa Thịnh Đốn, ngày 15 tháng 04 năm 2018
Chùa Pháp Vương
Xin Bấm vào đây để in hoặc Download: CHƯƠNG TRÌNH Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 – 2018
http://www.chuaphapvuong.org

Leave a Reply