Thư Mời Đại Lễ Phật Đản PL.2562 – DL.2018 của Chùa Giác Sơn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562 – DL.2018

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni. Kính thưa: Quý đồng hương, Quý Phật tử. Kính nghe: “Cho nhân loại từ nay ngưng tiếng khóc Để chúng sanh dứt sạch nghiệp khổ đau Hoa tình thương trổ cây trái xanh màu Hoa đạo đức thấm nhuần ơn hóa độ.” Đức Thế Tôn xuất hiện nơi đời, với bản nguyện đem đến cho nhân loại hoa trái của tình thương, quả ngọt của tuệ giác, để ai ai cũng đi đến con đường bình an giải thoát. Trước bản nguyện cao cả ấy của Thế Tôn, bổn tự chúng con sẽ tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN vào THỨ BẢY, NGÀY 19 & CHỦ NHẬT, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2018. Đại lễ dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong và ngoài tiểu bang. Thay mặt bổn tự, chúng con thành tâm kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni và trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ đến chứng minh và tham dự buổi lễ trên, để báo đáp Phật ân, đồng thời cầu nguyện vạn loại hữu tình hàm triêm lợi lạc. Kính chúc quý vị an lành trong ánh sáng của Phật Đà. TM. Đạo Tràng Chùa Giác Sơn Thầy Thích Chúc Đại kính lễ

http://www.chuagiacson.com/thu-moi-dai-le-phat-dan-pl-2562-dl-2018/]]]]> ]]>

Leave a Reply