Phóng Sự Video Clip Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 24 tại tòa nhà Hart của Thượng Viện Hoa Kỳ trong Hoa Thịnh Đốn

0

]]>


Theo nguồn tin trên mạng Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

CDVN từ khắp nơi tề tựu về để cùng tham gia và long trọng cử hành nghi thức chào quốc kỳ Việt, Mỹ và phút mặc niệm trong Ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lần thứ 24 trong văn phòng thượng viện trong quốc hội Hoa Kỳ Hart Building tại Washiington DC vào sáng ngày Friday, May 12, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, 11 May 2018

CDVN từ khắp nơi tề tựu về để cùng tham gia và long trọng cử hành nghi thức chào quốc kỳ Việt, Mỹ và phút mặc niệm trong Ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lần thứ 24 trong văn phòng thượng viện trong quốc hội Hoa Kỳ Hart Building tại Washiington DC vào sáng ngày Friday, May 12, 2018
MR. SCOTT BUSBY, DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF BUREAU OF DEMOCRACY HUMAN RIGHTS AND LABOR SPEAKS AT THE 24TH COMMEMORATION OF THE HUMAN RIGHTS DAY FOR VIETNAM Ông Phó Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ Scott Busby phát biểu trong ngày Lễ Kỷ niệm lần thứ 24 thành lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức tại văn phòng thượng viện Hoa KỳFriday, May 11, 2018Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, 13 May 2018

MR. SCOTT BUSBY, DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF BUREAU OF DEMOCRACY HUMAN RIGHTS AND LABOR SPEAKS AT THE 24TH COMMEMORATION OF THE HUMAN RIGHTS DAY FOR VIETNAM
Ông Phó Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ Scott Busby phát biểu trong ngày Lễ Kỷ niệm lần thứ 24 thành lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức tại văn phòng thượng viện Hoa Kỳ
Friday, May 11, 2018
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, 19 May 2018
Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, 19 May 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, 18 May 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, 18 May 2018

TNLT CA NHẠC SĨ VIỆT KHANG PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24Prisoner of conscience musician Viet Khang speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for VietnamFriday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, 17 May 2018

TNLT CA NHẠC SĨ VIỆT KHANG PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24
Prisoner of conscience musician Viet Khang speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

TNLT MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24Prisoner of conscience pastor Chinh Cong Nguyen speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for VietnamFriday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, 17 May 2018

TNLT MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24
Prisoner of conscience pastor Chinh Cong Nguyen speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

CA SĨ NGUYỆT ÁNH PHÁT BIỂU VÀ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24Singer Nguyet Anh speaks and performs at the 24th commemoration of The Human Rights Day for VietnamFriday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, 17 May 2018

CA SĨ NGUYỆT ÁNH PHÁT BIỂU VÀ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24
Singer Nguyet Anh speaks and performs at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Lama Kyap Gazan speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for VietnamLama Kyap Gazan is a Tibetan exile and former lawyer for the exile community. He is a leader of the Chinese Tibetan Friendship Society. His work is to bring awareness to the oppression of his countrymen. (According to the organizing committee)Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

Lama Kyap Gazan speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam
Lama Kyap Gazan is a Tibetan exile and former lawyer for the exile community. He is a leader of the Chinese Tibetan Friendship Society. His work is to bring awareness to the oppression of his countrymen. (According to the organizing committee)
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Mr. Greg Rushford, specialist in international trade and investment policy and politics speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam "Mr.Greg Rushford is the editor and publisher of the Rushford Report, an online journal that pays close attention to Asian affairs, including human rights violations in Vietnam. Besides his own publication, Rushford has contributed over the years to respected publications such as Wall Street Journal Asia, ForeignPolicy.com, and the Milken Institute Review. His work has frequently been translated into Vietnamese by the BBC's Vietnamese Language Service." (from the organizing committee)Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

Mr. Greg Rushford, specialist in international trade and investment policy and politics speaks at the 24th commemoration of The Human Rights Day for Vietnam
“Mr.Greg Rushford is the editor and publisher of the Rushford Report, an online journal that pays close attention to Asian affairs, including human rights violations in Vietnam. Besides his own publication, Rushford has contributed over the years to respected publications such as Wall Street Journal Asia, ForeignPolicy.com, and the Milken Institute Review. His work has frequently been translated into Vietnamese by the BBC’s Vietnamese Language Service.” (from the organizing committee)
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Charles Goolsby, Director of Policy for the Broadcasting Board of Governors speaks at Human Rights Day for VN 2018Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

Charles Goolsby, Director of Policy for the Broadcasting Board of Governors speaks at Human Rights Day for VN 2018
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

PRESIDENT OF RFA SPEAKS AT THE 24TH COMMEMORATION OF THE HUMAN RIGHT DAY FOR VIETNAM GIÁM ĐỐC ĐÀI RFA PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

PRESIDENT OF RFA SPEAKS AT THE 24TH COMMEMORATION OF THE HUMAN RIGHT DAY FOR VIETNAM
GIÁM ĐỐC ĐÀI RFA PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

CỰU DÂN BIỂU TIỂU BANG VIRGINIA, LESLIE BYRNE PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VN LẦN THỨ 24Bà cựu dân biểu Leslie Byrnes của tiểu bang Virginia là người đã cùng TNS Charles Rob, con rể của cố tổng thống Johnson vận động từ 1993 để cho ra đời bản Joint Resolution SJ-168 và đã được ký thành public law tức là thành pháp luật Ngày Nhân Quyền Cho VN vào ngày 11 tháng 5 năm 1994 bởi TT Bill Clinton. Đây là điều đặc biệt chỉ có cộng đồng người Việt ở Mỹ có mà các sắc dân khác không có. Người vận động cho luật này chính là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch của Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và ông cũng là anh ruột của bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Ngày 5 tháng 11 chính là ngày bác sĩ Nguyễn Đan Quế phát động cao trào nhân bản kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, tham gia sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng. Former US Congresswoman Leslie Byrne speaks at the 24th commemoration of The Human Right Day for Vietnam.Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate officeBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, 16 May 2018

CỰU DÂN BIỂU TIỂU BANG VIRGINIA, LESLIE BYRNE PHÁT BIỂU TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VN LẦN THỨ 24
Bà cựu dân biểu Leslie Byrnes của tiểu bang Virginia là người đã cùng TNS Charles Rob, con rể của cố tổng thống Johnson vận động từ 1993 để cho ra đời bản Joint Resolution SJ-168 và đã được ký thành public law tức là thành pháp luật Ngày Nhân Quyền Cho VN vào ngày 11 tháng 5 năm 1994 bởi TT Bill Clinton. Đây là điều đặc biệt chỉ có cộng đồng người Việt ở Mỹ có mà các sắc dân khác không có. Người vận động cho luật này chính là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch của Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và ông cũng là anh ruột của bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Ngày 5 tháng 11 chính là ngày bác sĩ Nguyễn Đan Quế phát động cao trào nhân bản kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, tham gia sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng.
Former US Congresswoman Leslie Byrne speaks at the 24th commemoration of The Human Right Day for Vietnam.
Friday, May 11, 2018 @ Hart Building in Senate office
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Leave a Reply