Phóng Sự Video Clips Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái Kung Fu lần thứ 90

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng youtube.com & viethdtv.com

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái Kung Fu lần thứ 92 vào 3 giờ chiều ngày thứ bảy, 5 tháng 5, 2018 tại trường học Forest Oaks Middle School trong thành phố Gaithersburg thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ

Tứ Môn Quyền

Mai Hoa Quí Châu (bài đi)

Mai Hoa Tung Sơn (bài đi)

Song Luyện Mai Hoa

Lên Hoa Quyền Bát Bộ do võ sư Nguyễn Việt Bằng biểu diễn

Mai Hoa Côn (bài đi)

Mai Hoa Côn bài đứng

Tay Không Chống Dao

Linh Quang Song Kiếm

Hàn Gia Đao Pháp

Lê Hoa Thương

Vận Công Luyện Khí

Kết thúc Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái Kung Fu lần thứ 90

]]]]> ]]>

Leave a Reply