Phóng Sự Video Clips Chương trình Tri Ân Cha Mẹ 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Khai mạc chương trình Tri Ân Cha Mẹ do Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA trong trung tâm Woodland Hill, Virginia (Saturday, May 5, 2018 at Woodland Hill Apartment in Arlington, Virginia)

Hát quốc ca Việt Nam và phút mặc niệm trong chương trình Tri Ân Cha Mẹ 2018

Diễn giả thay mặt người già tại trung tâm Woodland Hill nói vai trò của người mẹ trong chương trình Tri Ân Cha Mẹ 2018

Nói về mẹ trong sách giáo khoa trong chương trình Tri Ân Cha Mẹ 2018

Tri Ân Cha Mẹ 2018: Diễn giả Mục sư Phan Đức Hiếu của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

Tặng hoa cho người già và phục vụ bữa ăn trưa trong buổi Tri Ân Cha Mẹ 2018

Tố Linh hát bài Ngày Lễ Mẹ (Tố Linh) trong buổi Tri Ân Cha Mẹ 2018 tại trung tâm Woodland Hill hôm thứ Bảy ngày 5 trong tháng 5 năm 2018

Bảo Lý thông báo chương trình buổi tiệc tại trung tâm Woodland Hill]]]]> ]]>

Leave a Reply