Phóng Sự Video Clips Biểu Tình trước Toà Đại Sứ Cộng Sản Phản Đối Cộng Sản Việt Nam Đàn Áp Nhân Quyền

]]>

Theo tin Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, youtube.com viethdtv

Thứ Bảy 12 tháng 5, 2018 (1:00 PM – 3:00 PM): Biểu Tình trước Toà Đại Sứ Cộng Sản (Công Trường Sheridan) nhằm mục đích Phản Đối CSVN Đàn Áp Nhân Quyền và Bán Đất Dâng Biển Cho Trung Cộng.

https://youtu.be/hLXELHY1yZw]]]]> ]]>

Leave a Reply