Phóng Sự Phái đoàn Vận Động Cho Nhân Quyền Việt Nam đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Theo tin Bao Chau Kelley

PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG CHUẨN BỊ VÀO BỘ NGOẠI GIAO CỦA MỸ TẠI WASHINGTON DC ĐỂ HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1996580893709898/

Vietnamese delegation on their way to Department of State to have a meeting about human rights for Vietnam. We met with Mr. Scott Busby, Deputy Assistant Secretary in Bureau of democracy, human rights and Labor and discussed many issues for an hour. It was a productive meeting. Thursday, May 10, 2018 Bảo Châu Kelley từ Level5 media

PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM CÙNG NHAU DÙNG BỮA TRƯA SAU KHI VÀO BỘ NGOẠI GIAO CỦA MỸ TẠI WASHINGTON DC ĐỂ HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1996620350372619/

Thursday, May 10, 2018 Bảo Châu Kelley từ Level5 media

]]]]> ]]>

Leave a Reply