Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2018 của Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA)

]]>

Courtesy of BMH trong Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA)

Tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, 3 tháng 5, 2018…..do Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA) tổ chức…. Kính thưa Quý Vị, Quý Anh, Chị: Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA) chân thành cảm tạ Quý Vị, Quý Anh, Chị, đã nhận lời mời, dành thì giờ quý báu tham dự, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, vào lúc: 11 giờ 30 trưa, ngày Thứ Năm, 03 tháng 5, năm 2018 tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Long Branch 8700 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20901 Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA), hân hoan chờ đón, chào mừng Quý Vị, Quý Anh, Chị… TM. Ban Tổ Chức Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834 Cell

Thư Mời Kính gởi: Để tưởng nhớ công đức các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước Văn Lang xưa, là nước Việt Nam ngày nay, Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA), sẽ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, vào lúc: 11 giờ 30 trưa, ngày thứ Năm, 03 tháng 5, năm 2018 tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Long Branch 8700 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20901 Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA), trân trọng kính mời Quý Anh dành ít thì giờ quý báu tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương cùng với chúng tôi. Sự hiện diện của Quý vị sẽ nói lên được lòng nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương của những người con Dân Việt, dù nay phải sống tha hương, và là phần thưởng tinh thần quý báu dành cho Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA),và Ban Tổ Chức, đồng thời giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng. ** Sau buổi lễ, xin mời Quý vị lưu lại hàn huyên và dùng cơm trưa thân mật. Chân thành cám ơn và kính mời. TM. Ban Tổ Chức Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834 Cell

Phần khai mạc Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2018 tại Maryland

Giới thiệu quan khách Người Mỹ gốc Việt tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2018 tại Maryland

Nghi thức tế lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2018 tại Maryland

Introduce Local Officials & Special Guests in commemoration of the Hung Kings 2018 in Maryland. Bùi Mạnh Hùng giới thiệu quan khách Người Mỹ tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA) tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Long Branch ngày Thứ Năm, 03 tháng 5, năm 2018

https://youtu.be/wOos57IY8w8]]]]> ]]>

Leave a Reply