Các Lớp Hè VYEA Năm Thứ 42: tiếng Việt và luyện thi SAT

0

]]>


Theo tin Hội VYEA
VIETNAMESE YOUTH EDUCATIONAL ASSOCIATION
https://vyea.com/
9432 WALLINGFORD DRIVE BURKE VA 22015
PHONE 703 425 3725
Kính Gởi ​quý​ ​M​ạnh ​T​hường ​Q​uân, thân hữu, phụ huynh học sinh, các
thầy cô, các anh chị em, các em T.A. và học sinh VYEA
Lớp Hè ​của Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa thịnh Đốn (VYEA)​ năm
thứ 42​ lại một ​lần​ nữa​,​ mở cửa đón ​mừng các em​ học sinh cho 16
lớp dạy chữ Việt và dự thi SAT. ​Kính mời​ vào đây ghi tên học:
https://vyea.com
Xin ghi ​danh​ sớm, để ​bảo đảm​ có chỗ học, và tránh​ lệ phí tăng ​cao
hơn​ sau ngày 15 tháng 6.
Khuyến khích con em​ đến trường​,​​ ​dự phần​ ​trong ​việc ​dạy ​học,
​hỗ trợ vấn đề an ninh cho học sinh, hoặc ​​đóng góp​ vào ngân quỹ của
VYEA, ​tất cả​ đều ​cần thiết​ ​để ​giúp VYEA tiếp tục​ sứ mạng với
cộng​ đồng​ và con em chúng ta, là: Dạy tiếng Việt, phổ biến văn hoá
Việt trong xã hội Mỹ, giữ vững giá trị truyền​ thống cũng như những sinh
hoạt hữu ích khác cho các em.
Ở thời điểm bốn mươi năm, buổi giao thời giữa các thế hệ, tiếng Việt tại
hải ngoại đang ở trong một giai đoạn​ vô cùng khó khăn và hầu như gần bị
âm thầm quên lãng. Xin hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy tài sản, di
sản​ quý báu​ ​​đó ​của cha ông​.
Trong bao năm qua, ​ngoài sự ủng hộ​ bằng cách​ ​đưa​ con​ em​ đến
trường mỗi mùa hè,​ quý vị phụ huynh học sinh,​ ​thân​ hữu và Mạnh
Thường Quân​ đã trợ​ giúp​ VYEA trên nhiều phương diện, nhất là qua hệ
thống Combined Federal Campaign​ về mặt tài chánh​. ​​Khoảng một phần tư
ngân quỹ của hội ​là từ sự hỗ trợ của mọi người qua CFC. ​​Chúng tôi có
cái nút “Donations” ở các trang web site của VYEA​ để tiện ​việc ​đóng
góp thẳng vào cho VYEA​. Nếu có thể, xin quý vị rộng lòng giúp đỡ cho​.​
​Xin hẹn gặp lại quý vị tại trường Robert E. Lee trong ngày khai giảng
Lớp Hè VYEA, thứ hai 25 tháng 6 năm 2018.​ Xin tiếp tục giới thiệu VYEA
đến gia đình và thân hữu.​
Kính thư,​
TS. Hoàng Việt Dũng
Chủ Tịch VYEA
https://vyea.com
Ghi danh trên mạng
https://vyea.com/web/2018/codes/SSAppStep1.phpXem lại hồ sơ
https://vyea.com/web/2018/codes/SSAppStep1.php

Leave a Reply