Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Cuối Cùng của Quận Fairfax Sẽ Được Tổ Chức tại Trường Trung Học West Springfield

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Cuối Cùng của Quận Fairfax Sẽ Được Tổ Chức tại Trường Trung Học West Springfield Các học sinh trung học Quận Fairfax tìm kiếm lần đầu tiên việc làm bán-thời gian, cơ hội việc làm hè và theo mùa, hay muốn thêm thông tin về đường hướng nghề nghiệp được mời đến dự hội chợ việc làm thanh thiếu niên cuối cùng của năm 2018 tại Quận Fairfax. Các doanh nghiệp và cơ quan địa phương sẽ có mặt để cung ứng một loạt những cơ hội kể cả việc làm bán-thời gian, tập sự, và công việc tự nguyện cho những học sinh tương lai. Những chỗ gian hàng miễn phí được cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương. Hội chợ việc làm cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 28 tháng 4, tại Trường Trung Học West Springfield từ 12 giờ trưa tới 2 giờ trưa. Xin tìm hiểu thêm về những hội chợ việc làm thanh thiếu niên.

]]]]> ]]>

Leave a Reply