Hội Chợ Việc Làm Lái Xe Buýt FCPS Bắt Đầu Ngày 26 Tháng 4

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Chợ Việc Làm Lái Xe Buýt FCPS Bắt Đầu Ngày 26 Tháng 4 FCPS đang tìm kiếm những người lái xe buýt toàn-thời gian và tổ chức một loạt hội chợ việc làm bắt đầu Ngày Thứ Năm 26 Tháng 4, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Trung Tâm Chuyển Chở ở Chantilly. Lương người lái xe khởi đầu từ $18,82 một giờ, và các người lái xe cũng được huấn luyện có lương, đặc lợi ưu hạng, và giải pháp tùy chọn nghĩ hè. Xin tìm hiểu thêm về những Hội Chợ Việc Làm Người Lái Xe FCPS.

]]]]> ]]>

Leave a Reply