Góp Ý Phản Hồi của Phụ Huynh Được Yêu Cầu về Lịch Năm Học 2019-20 của FCPS

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Góp Ý Phản Hồi của Phụ Huynh Được Yêu Cầu về Lịch Năm Học 2019-20 của FCPS Quý vị muốn cân nhắc vào về việc phát triển lịch năm học 2019-20 không? Lúc nầy là cơ may của quý vị! Đầu tuần nầy, phụ huynh được liệt kê là người tiếp xúc chánh của mỗi học sinh đã phải nhận được điện thơ từ Thăm Dò của FCPS với một liên kết đến thăm dò lịch. Sự tham gia của quý vị rất thiết yếu trong việc giúp đỡ ban lãnh đạo FCPS lấy quyết định đúng như một hệ trường công, vì vậy xin tham gia cuộc thăm dò vào thời điểm thuận tiện sớm nhất của quý vị. Các nhân viên đã được mời tham gia cuộc thăm dò tương tự. Góp ý phản hồi của cả hai nhóm sẽ được dùng để dự thảo lịch 2019-20 lên Hội Đồng Giáo Dục. Tất cả nội dung trả lời đều được giữ kín. Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin gởi điện-thơ tại FCPSsurvey@fcps.edu.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

http://tjbioinformatics.wixsite.com/biocode]]]]> ]]>

Leave a Reply