Hệ Trường Công Quận Fairfax Đạt Giải Thưởng về Hợp Viên trong Năm Energy Star® năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hệ Trường Công Quận Fairfax Đạt Giải Thưởng về Hợp Viên trong Năm Energy Star® năm 2018 Trong hai năm liên tiếp, Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đã được đề cử thắng giải Quản Lý Năng Lượng-Hợp Viên trong Năm Energy Star® (Tinh Tú Năng Lượng) năm 2018 cho nỗ lực của mình để cải tiến hiệu quả năng lượng của những tòa ốc và tiện nghi cơ sở. Những thành quả của hệ trường công lập sẽ được công nhận bởi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Agency (EPA)) và Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ tại Washington, D.C., vào ngày 20 tháng 4. FCPS đã đạt chứng chỉ Energy Star® của EPA vào năm 2015 và còn có phần lớn số trường đáp ứng những tiêu chuẩn Energy Star® hơn bất cứ hệ trường công lập nào toàn quốc. Hệ trường công có mối hợp tác lâu-dài với EPA kết hợp sự giao kết chủ yếu, những thực hành tiết kiệm năng lượng, và việc sử dụng cụ thiết bị được Energy Star® chứng nhận để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi sinh. Năm nay, FCPS đã được công nhận về việc tìm những phương cách mới để tiết kiệm năng lượng và phát huy những sự thành công của mình đối với chương trình, và FCPS đã tiết kiệm trên $5 triệu về phí tổn năng lượng trong năm 2017. Tìm hiểu thêm về giải thưởng Hợp Viên trong Năm Energy Star.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

http://tjbioinformatics.wixsite.com/biocode]]]]> ]]>

Leave a Reply