Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công trong Quận Fairfax: Về Sớm Hai-Giờ cho các Học Sinh vào Ngày 13 Tháng 4 và Ngày 16 Tháng 4 Năm 2018 là Ngày Giáo Viên Công Tác

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Về Sớm Hai-Giờ cho các Học Sinh vào Ngày 13 Tháng 4; Ngày 16 Tháng 4 là Ngày Giáo Viên Công Tác Như một báo nhắc, ngày Thứ Sáu 13 tháng 4, là ngày cuối của quý thứ ba và ngày về sớm hai-giờ cho các học sinh. Ngoài ra, ngày Thứ Hai 16 tháng 4, là ngày giáo viên công tác và ngày nghỉ cho các học sinh. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 17 tháng 4. Xin xem lịch 2017-18. Có thêm chi tiết và ghi danh cho cuộc tranh tài.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

http://tjbioinformatics.wixsite.com/biocode]]]]> ]]>

Leave a Reply