Trường Trung Học Mount Vernon Tổ Chức Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Tiếp Sau của Quận Fairfax

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Chấp Pháp Đề Mục IX

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Trường Trung Học Mount Vernon Tổ Chức Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Tiếp Sau của Quận Fairfax Các học sinh trung học Quận Fairfax tìm kiếm lần đầu tiên việc làm bán-thời gian, cơ hội việc làm hè và theo mùa, hay muốn thêm thông tin về đường hướng nghề nghiệp có thể có được mời đến dự một trong sáu hội chợ việc làm thanh thiếu niên sắp tới tại Quận Fairfax. Các doanh nghiệp và cơ quan địa phương sẽ có mặt để cung ứng một loạt những cơ hội kể cả việc làm bán-thời gian, tập sự, và công việc tự nguyện cho những học sinh tương lai. Những chỗ gian hàng miễn phí được cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương. Hội chợ việc làm tới sẽ là ngày Thứ Bảy 14 tháng 4, tại Trường Trung Học Mount Vernon, từ 11:00 sáng tới 1:00 trưa. Xin tìm hiểu thêm về những hội chợ việc làm thanh thiếu niên.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

]]]]> ]]>

Leave a Reply