Cuộc Tranh Tài TJBioCode Được Ấn Định Ngày 14 Tháng 4 năm 2018 tại Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cuộc Tranh Tài TJBioCode Được Ấn Định Ngày 14 Tháng Tư tại Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật TJ BioCode là cuộc tranh tài về lập trình tin sinh học sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 14, tháng 4, từ 9:00 sáng đến 3:00 trưa tại Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJHSST)). Được mở cho các học sinh trung cấp và trung học, cuộc tranh tài sẽ bao gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Những người tranh tài có thể tham dự cá nhân riêng rẽ hay là một thành phần của một toán đội cho tới bốn người, và chỉ đòi hỏi rất ít kinh nghiệm khoa học vi tính để đua tranh. Các sinh hoạt trong ngày bao gồm những kỳ họp phân nhóm và cuộc nói chuyện của những chuyên gia về khoa học vi tính và tin sinh học. Không có phí tham dự, và trên $1,500 trong những phần thưởng sẽ được trao tặng cho tất cả các trình độ tranh tài. Cuộc tranh giải được bảo trợ bởi Quỹ Liên Hợp Thomas Jefferson. Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin gởi điện-thơ tại tjbioinformaticscontest@gmail.com. Có thêm chi tiết và ghi danh cho cuộc tranh tài.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

http://tjbioinformatics.wixsite.com/biocode]]]]> ]]>

Leave a Reply