Phóng Sự Video Clips Chơi Lượm Trứng trong Lễ Phục Sinh 2018 tại Hội Thánh Giám Lý Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

0

]]>

P Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của hoathinhdon & youtube.com của VIETHDTV

Easter egg hunt 2018 … 6 years old and younger … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Easter egg hunt 2018 … 6 years old and older … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Easter egg hunt 2018 … all ages … Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Greeting … “Cheese” … Easter Sunday – Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Sống Lại 2018

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216371607472252/

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216370853573405/

First round Easter egg hunt 2018 … 6 years old and over … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216370987976765/

Second round Easter Egg Hunt 2018 …6 years or older … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216370970256322/

Second round Easter Egg Hunt 2018 … 6 years old and under … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216371047898263/

Last round Easter Egg Hunt 2018 … All ages … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA]]>

Leave a Reply