Tuần Thánh 2018, Chúa Nhật Phục Sinh, và Lễ Đêm Phục Sinh của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH – 2018 1. Thứ Hai Tuần Thánh, ngày 26 tháng 3, 2018 8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ 8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt. 2. Thứ Ba Tuần Thánh, ngày 27 tháng 3, 2018 8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ 8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt. 3. Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 28 tháng 3, 2018 8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ 8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt. 4. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 3, 2018 10 giờ 30 sáng: Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa St. Thomas More – Arlington, Virginia. 7 giờ tối: Thánh Lễ Tiệc Ly. Sau Thánh Lễ, cộng đoàn rước Mình Thánh Chúa sang nhà tạm tại Trung Tâm Giáo Dục, nơi các ban ngành đoàn thể và giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện. 5. Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, ngày 30 tháng 3, 2018 11 giờ sáng: 3 giờ chiều: 4 giờ chiều: 6 giờ chiều: 9 giờ tối: Viếng Đàng Thánh Giá ngoài trời. Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. Kinh Mân Côi Năm Sự Thương, Ngắm Năm Dấu Đanh và Dâng Hạt. Diễn Nguyện Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Diễn Nguyện Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. 6. Thứ Bảy Tuần Thánh và Canh Thức Vượt Qua, ngày 31 tháng 3, 2018 8 giờ 30 tối: Lễ Vọng Phục Sinh (dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo). 7. Chúa Nhật Phục Sinh, mồng 1 tháng 4, 2018 Các Thánh Lễ Chúa Phục Sinh tại giáo xứ sẽ được cử hành lúc 7 giờ sáng, 9 giờ 30 sáng, 12 giờ trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ tối. .

]]]]> ]]>

Leave a Reply